• slide 18
 • slide 17
 • slide 16
 • slide 15
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 12
 • slide 11
 • slide 10
 • slide 09
 • slide 08
 • slide 07
 • slide 06
 • slide 05
 • slide 04
 • slide 03
 • slide 02
 • slide 01
 • slide 00

Nástěnné malby - malby v interiérech

Relaxační prostory: motiv očí

Téma očí je našim oblíbeným motivem do relaxačních prostor. Relaxačními prostory se rozumí jak prostory soukromé tak komerční. Pokud chceme docílit živosti a energie v prostoru, jsou našim pomocníkem k navození atmosféry. Přitahují pozornost pozorovatele a velmi silně působí. Skvěle se hodí do prostoru, který by měl vypadat exoticky a rozvíjí fantazii. Tento motiv působí jako magnet a má nespočet variant a možností jak s ním pracovat.

Výtvarně pracujeme s tématem očí jako realistickým motivem, který můžeme převézt do nereálné barevnosti.

Oko je okno do duše

Oči nám mohou o člověku mnoho prozradit. Pohled nám může například odhalit, čemu věnuje pozornost. Z očí lze také vyčíst některé emoce. Změna velikosti zorničky může být projevem soustředění. Naše oči jsou mapou našeho těla.

Po staletí se říká, že oči jsou oknem do duše, mohou ledacos vypovědět i o stavu našeho zdraví.

V očích je zaznamenána celá historie organismu. Léky, onemocnění, operace, úrazy - to vše je navždy uloženo v barevném odstínu a struktuře. Pravá polovina v pravé, levá v levé.

Hnědé oči

Salon SemSem. Zde jsme chtěli docílit silné orientální atmosféry, dominantní mužské a ženské oči. Nadsazená velikost motivu očí, které pokračují do pouště. Dávají prostoru duši a orientálnost. Tmavá pleť a barva duhovky vyjadřují arabský svět, zlaté sárí zase stylovost a úroveň. Prostor doplňují originální egyptská světla. Záměrem bylo docílit originality a posunout prostor do jinakosti.

Věda, která zkoumá oční duhovku, se nazývá iridologie (z latinského "iris", neboli duhovka). Iridologie ovšem nemá schopnost léčení. Duhovka odhalí poruchu ve vašem těle dříve, než se příznaky u vás objeví. Každá duhovka je dále rozdělena jako ciferník. Jednotlivé výseče odpovídají určitým orgánům.

Modré oči

Motiv očí, které zvýrazňují jemnost, čistotu, krásu. Motiv je umístěn v klenbě.

Zelené oči

Zde jsou základem zelené oči, kde se celkově barevnost posouvá do fantazie. Tento pohled očí je rozmazaný a mlžný pro spojitost a vyváženost s ostatními motivy. Zde se jedná o prostor schodiště pohádkového objektu.

Šedé oči

Prostor. Který má vypadat tajemně až strašidelně, téma tajemné středověké krčmy. Zde se nabízí tento pohled. Takový tajemný duch místnosti.

Drtivá většina lidí světa má tmavé oči, a to od hnědých k téměř černým. Světle hnědé oči se také vyskytují u mnoha lidí, ale v menším rozsahu. Většina původních obyvatel Afriky, Asie a Ameriky má hnědé oči. Hnědé oči najdeme také v Evropě, Oceánii a severní Americe, ačkoli mezi evropskou populací nejsou převládající do stejného rozsahu. Hnědá byla považována za nejdomintnantnější barvu očí v jakémkoli genu, ale nové studie ukázaly, te toto není vždy pravdivé.

Modré oči

Mezi lidskými fenotypy jsou modré oči relativně vzácnou barvou očí. Nalézají se zejména u lidí ze severní a východní Evropy, nejčastěji u lidí, kteří žijí ve vyšších polohách. Finsko má nejvyšší procento modrookých lidí.

Zelené oči

Zelené oči jsou vzácnější než hnědé, černé, oříškové, modré a šedé oči. Nejčastěji se vyskytují u lidí keltského, germánského a slovanského původu. Nejvyšší procentuální zastoupení zelených očí v populaci mají Maďaři - téměř 20 procent.[pochvalná zmínka potřebovaný

Vytisknout E-mail